­
­

 

Добредојдовте 

Програмата за самовработување е имплементирана од Владата на РМ и Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП). Таа е  важен дел од националната страгегија за вработување и претставува една од активните мерки за вработување, пропишани во Националниот Оперативен план за вработување 2016

ПОВЕЌЕ
МК © Copyright 2012 | Општина Ресен | Сите права задржани| Powered by EntireLogic