­
­

 

Добредојдовте 

Програмата за самовработување е имплементирана од Владата на РМ и Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП). Таа е  важен дел од националната страгегија за вработување и претставува една од седумте активни мерки за вработување, пропишани во Националниот оперативен план за вработување 2014

ПОВЕЌЕ
МК © Copyright 2012 | Општина Ресен | Сите права задржани| Powered by EntireLogic